Třídy absolventů

1973-1974 MT 5 d

Obor

Měříci a automatizační technika

Třídní učitel

Mgr. Jan Lakomý

Bohumil
Blažek
Vlastimil
Formánek
Petr
Frič
Petr
Hlaváček
Jarmila
Horklová
Vladimír
Jančura
Jaroslav
Jokel
Zdeněk
Kohut
Bedřich
Kostlán
Zdeněk
Kyselý
Miroslav
Lach
Miroslav
Meca
Ladislav
Staňa
Stanislav
Šimeček
Jaroslav
Šimský
Josef
Šnajder
Bohumil
Švrčula
Jaroslav
Toman
Ivan
Trčka
Pavel
Vacek
Milan
Walek

2009 Leoš Juránek