Třídy absolventů

1973-1974 ES 5 d

Obor

Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Třídní učitel

Ing. Cyril Dřízga

Stanislav
Borák
Anna
Dohnalová
Antonín
Gelnar
Jindřich
Liberda
Karel
Nemička
Petr
Stýskala
Miroslav
Šenk
František
Šichundrek
František
Trnka
Karel
Tvrdoň
Jaromír
Váňa
Jan
Velička
Ladislav
Vyškovský

2009 Leoš Juránek