Třídy absolventů

1973-1974 MT IV A

Obor

Měříci a automatizační technika

Třídní učitel

Maria Veselá

Drahomíra
Blažková
Miroslav
Frais
Marie
Goldová
Václav
Chuchma
Rostislav
Juda
Milan
Kapavík
Antonín
Knap
Pavel
Kocián
Zdeněk
Kolář
Tomáš
Kolek
Eduard
Kuczala
Svatopluk
Lizoň
Stanislav
Mitrega
Josef
Mlček
Jiří
Olšovský
František
Petr
Josef
Povala
Valja
Todorová
Jan
Tvrdý
Jaroslav
Ujka
Václav
Urban
Vladimír
Urbánek
Pavel
Valášek
Pavel
Vidlička
Jarmila
Zajícová
Petr
Zajone

2009 Leoš Juránek