Třídy absolventů

1972-1973 SA 3 d

Obor

Měříci a automatizační technika

Třídní učitel

Ing. Miroslav xxx

Alois
Hlavnička
Ivan
Huplík
Petr
Chovanec
Jaroslav
Janečka
Vítězslav
Lepiarz
Jan
Paštinský
Radúz
Prokop
Bohuslav
Stahalík
Vlastimil
Toman
Ladislav
Tůma
Blažej
Varmuža
Petr
Vicher

2009 Leoš Juránek