Třídy absolventů

1972-1973 MT 5 d

Obor

Měříci a automatizační technika

Třídní učitel

Mgr. Jan Lakomý

Boris
Augustinský
Jan
Bolcek
Zdeněk
Drastick
Jaroslav
Fabián
Petr
Gříbek
Milan
Chalupa
Slavomír
Ivanský
Julius
Kovačík
Miroslav
Kremel
Jaroslav
Šídlo

2009 Leoš Juránek