Třídy absolventů

1970-1971 ES 5 d

Obor

Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Třídní učitel

Ing. Cyril Dřízga

Bohuslav
Bajer
Milan
Czernek
Karel
Galetka
Jiří
Hantke
Bohuslav
Kainer
František
Krejčiřík
Metoděj
Kubáň
Ladislav
Levický
Ivo
Petráš
Jan
Pjaták
Jiří
Pohl
Ferdinand
Popelář
František
Rybiář
Vladimír
Schenk
Miroslav
Šopa
Miroslav
Švestka
Karel
Velčovský

2009 Leoš Juránek