Třídy absolventů

1970-1971 MT IV

Obor

Měříci a automatizační technika

Třídní učitel

Ing. Mojmír Šimek

Miroslav
Andree
Miroslav
Bos
Svatopluk
Březina
Bohumil
Burkot
Marta
Fiurášková
Jaroslav
Gallus
Josef
Glacner
Jiří
Groman
Jan
Hanzlík
Antonín
Hegar
Libuše
Hiltavská
Tomáš
Hlavička
Libor
Hrabec
Vladislav
Janák
Petr
Jiříček
Antonín
Klabal
Karel
Kraut
Jiří
Mencner
Jiří
Míček
Václav
Mlynář
Lubomír
Mužný
Jiří
Orszulik
Jiří
Pavlík
Jaromír
Pinkava
Rudolf
Raška
Jaromír
Scelavík
Karel
Stepek
Jan
Štefek
Eduard
Štěpánek
Antonín
Tomčala
Vladislav
Walek
Miroslav
Wiesner
Miroslav
Žiška

2009 Leoš Juránek