Třídy absolventů

1957-1958 IV B

Obor

Elektrické stroje a přístroje.

Třídní učitel

Antonín Horák

Zdeněk
Dudek
Pavel
Frýdl
Gerhard
Groda
Jiří
Hanke
Stanislav
Kalus
Dominik
Káňa
Jiří
Kaňok
Leopold
Kozel
Miroslav
Kubečka
Jiří
Kubík
Hugo
Kubizňák
Vladimír
Lysenko
Josef
Městecký
Josef
Mohyla
Ivo
Pachol
Bohumír
Plaček
Jaroslav
Poruba
Václav
Přibík
Jiří
Rek
Charalambos
Sarros
Josef
Stavárek
Oldřich
Střempek
Vojtěch
Stříž
Jan
Szkandera
Gabriel
Štěrba
Lumír
Tělecký
Josef
Váňa
Karel
Varmus
Vladimír
Volek
Jaroslav
Voltr
Bohumil
Zlý

2009 Leoš Juránek