Třídy absolventů

1968-1969 MT IV

Obor

Měříci a automatizační technika

Třídní učitel

Marie Lindovská

Ludmila
Babincová
Vítězslav
Fajkus
Norbert
Ferenc
Jaroslav
Gabriel
Marie
Gajdušková
Antonín
Glos
Josef
Homola
Jaroslav
Juřica
Anna
Juříčková
Jiří
Karatel
Jiří
Kop
Petr
Kuboš
Jan
Liška
Lubomír
Mazoch
Pavel
Meletcký
Josef
Mička
Josef
Milata
Pavel
Musila
Josef
Neradil
Ivana
Novotná
Miroslav
Pacut
Jiří
Pastelák
Václav
Pavlosek
František
Pfleger
Miroslav
Pilch
Bruno
Poncra
Iva
Prcínová
Lubomír
Skřídlovský
Drahomír
Šejda
Stanislav
Tkadlec
Zdeněk
Tofel
Jiří
Třešňák
Jiří
Vaněk
Karel
Vašoust

2009 Leoš Juránek