Třídy absolventů

1967-1968 MT IV

Obor

Měříci a automatizační technika

Třídní učitel

Bedřich Klapetek

Alois
Bartoň
Karel
Dobeš
Radomír
Doležal
Karla
Fialová
Ladislav
Filip
Pavel
Filip
Robert
Gacka
Josef
Gajdůšek
Jan
Havelka
Stanislav
Havrlant
Jaroslav
Heczko
Miroslav
Hoferek
Marta
Hutyrová
Petr
Chelmecký
Jan
Jančálek
Anna
Jeřábková
Karel
Ježík
Stanislav
Košátko
Ladislav
Kramoliš
Vladislav
Krsička
Jarmila
Kučerová
Ctibor
Lisuík
Jan
Mrázek
Karel
Niemczyk
Živan
Novotný
Pavel
Obdržálek
Bohumír
Petřík
Miroslav
Rössler
Svatopluk
Ryška
Jaroslav
Semotán
Vojtěch
Soldán
Silvie
Szopová
Pavel
Ševčík
František
Šoustal
Milan
Válek

2009 Leoš Juránek