Třídy absolventů

1967-1968 EN IV B

Obor

Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Třídní učitel

Ivo Štůsek

Josef
Bajer
Alois
Bílek
Robert
Čerňák
Vlastimil
Červenka
Liboslav
Čubok
Bořivoj
Dadok
Lenka
Děpoltová
Josef
Fleischmann
Vítězslav
Fojtík
František
Galetka
Zdeněk
Garba
Miroslav
Hložánka
Pavel
Holčák
Marie
Chalupová
Jiří
Indrst
Marie
Jurčíková
Tomáš
Karas
Alois
Klimánek
Antonín
Kmošťák
Libuše
Kostelňáková
Libuše
Křívová
Jaromír
Marek
Jindřich
Marek
Rudolf
Mikulec
Rostislav
Němec
Karel
Penkala
Miroslava
Rašková
Anna
Řezníková
Pavel
Sedláček
Vítězslav
Vontroba

2009 Leoš Juránek