Třídy absolventů

1966-1967 ES IV D

Obor

Elektrické stroje a přístroje.

Třídní učitel

Ing. Cyril Dřízga

Jarolím
Adámek
Viktor
Hořín
Petr
Chroust
Milan
Kolář
Vincenc
Lukáš
František
Malchárek
Eduard
Osuchowski
Jan
Paták
Václav
Pazderník
František
Petruň
Adolf
Stefan
Jiří
Strakoš
Josef
Šmehlík
Vlastimil
Woznica
Irena
Zbranková
Miroslav
Žák

2009 Leoš Juránek