Třídy absolventů

1966-1967 EN IV B

Obor

Výroba, rozvod a užití elektrické energie

Třídní učitel

Ing. Drahomír Otáhalík

Milan
Babinec
Milan
Bína
Zdeněk
Blahut
Pavel
Čermák
Aleš
Gebauer
Karel
Grobař
Jindřich
Horník
Petr
Hráček
Vratislav
Chasák
Anna
Klímková
Libuše
Koloničná
Anna
Konigová
Miroslav
Kramoliš
Miroslav
Kučera
Jaroslav
Lednický
Vladimír
Liberda
Antonín
Novobilský
Ludmila
Rennerová
Alena
Rusková
Jan
Skřivánek
Miroslav
Sopuch
Dalibor
Spěvák
Zdeněk
Šimonovký
Bohuslav
Štefka
Vladimír
Švrček
Ivanka
Tesarčíková
Miroslav
Toman
Bronislava
Trubačová
Pavel
Vlček
Jan
Woznica

2009 Leoš Juránek