Třídy absolventů

1965-1966 ES 5 d

Obor

Elektrické stroje a přístroje.

Třídní učitel

Maria Veselá

Cyril
Běčák
Miroslav
Daněk
Urban
Foltýnek
Luděk
Hlaváč
Jiří
Hubert
Ivan
Chalupa
Jiří
Chasík
Miroslav
Jasolím
Karel
Juliera
Pavel
Knězek
Pavel
Kostlán
František
Kubášek
Josef
Moravec
Jaroslav
Nekvapil
Jan
Pargač
Ervín
Pečiva
Vladimír
Pehl
Alois
Polášek
Karel
Skýpala
Antonín
Stěna
Zdeněk
Strnadel
Antonín
Žoužela

2009 Leoš Juránek