Třídy absolventů

1965-1966 MT IV A

Obor

Elektrické stroje a přístroje.

Třídní učitel

Ing. Ladislav Myslík

Antonín
Adámek
František
Balcar
Václav
Boháč
Karel
Čapka
Vladislav
Fryš
Luděk
Gřundil
Ludmila
Janoušková
Ivan
Javorský
Markéta
Jettmarová
Ludmila
Kadlecová
Ivan
Klímek
Stanislava
Klorová
Richard
Kostelník
Josef
Kulajta
Věroslava
Mádrová
Kazimír
Mikeska
Pavel
Orlík
Břetislav
Pavlík
Josef
Pleva
Lenka
Pyszková
Jana
Starostová
Pavel
Stibor
Ladislav
Šašek
Rudolf
Škopek
Vladimír
Štěrba
Karel
Týn
Bohumír
Vaněk
Brigita
Vysloužilová
Jan
Žáček

2009 Leoš Juránek