Třídy absolventů

1963-1964 ES 3 d

Obor

Silnoproudá elektrotechnika

Třídní učitel

Ing. Mojmír Šimek

Aleš
Bajgar
Miroslav
Baloun
Stanislav
Čech
Ludvík
Hlaváč
Jiří
Chasák
Karel
Julina
Zdenka
Jurková
Karel
Kiszka
František
Kozior
František
Kubášek
Josef
Kulčák
Leopold
Macaun
Gedeon
Péchy
Vladimír
Pikl
Miroslava
Pitrová
Alois
Polašek
Karel
Skypala
Antonín
Staňa
Bohumil
Šmigura
Jan
Válek
Antonín
Žoužela

2009 Leoš Juránek