Třídy absolventů

1963-1964 ST 3 v

Obor

Strojírenská technologie

Třídní učitel

Jan Juřica

Stanislav
Buček
Marie
Dobiášová
Zdeněk
Jurek
Danuše
Kašperová
Jindřiška
Máchová
Renáta
Němcová
Božena
Pavelová
Zdeňka
Pitříková
Břetislav
Plucnar
Emilie
Pokorná
František
Přívětivý
Oldřich
Šablatura
Marie
Šubínová
Věra
Vlková

2009 Leoš Juránek