Třídy absolventů

1963-1964 SD 5 d

Obor

Sdělovací elektrotechnika

Třídní učitel

Ing. Miloš, CSc. Fiala

Miloslav
Adamus
Ladislav
Bialožyk
Luděk
Gloger
Jaromír
Lichý
Miloslav
Lysek
Ludmila
Míšková
Rostislav
Opichal
Jan
Oram
Ludvík
Slach
Karel
Sobek
Vladimír
Tomek
Karel
Žáček

2009 Leoš Juránek