Třídy absolventů

1955-1956 IV A

Obor

Elektrické stroje a přístroje.

Třídní učitel

Ing. Cyril Dřízga

František
Běčák
Karel
Březina
Antonín
Cagaš
Petr
Dufek
Jan
Firek
Ladislav
Friedl
Radomír
Golas
Ladislav
Havran
Lubomír
Kolík
Jiří
Konečný
Zora
Kostelníková
Ladislav
Lis
Irma
Moškořová
Miroslav
Mynař
Pavla
Nelhýblová
Petr
Novosad
Petr
Raška
Olga
Scheuková
Václav
Slíva
Jindřich
Šamaj
Evžen
Šíbl
Pavel
Ulbrich
Emilie
Voznáková

2009 Leoš Juránek