Třídy absolventů

1963-1964 EN IV B

Obor

Výroba, rozvod a užití elektrické energie

Třídní učitel

Ing. Ladislav Myslík

Jaromír
Bajer
Alena
Čuntová
Petr
Dohnálek
Eva
Fingrová
Edward
Grabowski
Zdeňka
Havlová
Vojtěch
Hlavinka
Věra
Chalupová
Karel
Jenkner
Libuše
Káňová
Antonín
Kobela
Pavel
Kocych
Jan
Lojkásek
Věra
Matušová
Ivan
Mojžíšek
Jiří
Mucha
Olga
Pletichová
Zdeněk
Řeha
František
Salamon
Svatopluk
Satinský
Jaroslava
Schwarzová
Jaromír
Sklář
Petr
Skotnica
Leonard
Stonawski
Břetislav
Šimčák
Jiří
Štefek
Danuše
Trojková
Jan
Závodný

2009 Leoš Juránek