Třídy absolventů

1962-1963 ES 3 d

Obor

Silnoproudá elektrotechnika

Třídní učitel

Ing. Mojmír Šimek

Jan
Bílovský
Gustav
Břežek
Christos
Buzinis
Rudolf
Dindorf
Jan
Esterka
Hynek
Foukal
Vladimír
Horák
Zdeněk
Indrák
Jan
Káš
František
Kašný
Josef
Konečný
Josef
Kratochvíl
Leonard
Kupka
Jindřich
Lindner
Bohumil
Losert
Bohumil
Lysek
Antonín
Ottmor
Ludvík
Pargač
Ervin
Pečiva
Jaroslav
Šarata
Česlav
Tomala
Erich
Veik
Blanka
Zapalačová

2009 Leoš Juránek