Třídy absolventů

1962-1963 ES 5 d

Obor

Elektrické stroje a přístroje.

Třídní učitel

Marie Lužná

Jan
Czudek
Ahila
Dcák
Jan
Herald
Radomír
Herold
František
Hlaváč
Zdeněk
Holečka
František
Jašek
František
Kalman
Antonín
Kaluža
Josef
Kerbášek
Miroslav
Klement
Bedřich
Klos
Jaroslav
Korbáš
Jiří
Mlčoch
Milan
Navara
Valter
Novotný
Luboš
Palíšek
Leopold
Pastuszan
Zdeněk
Přibyla
Miroslav
Robeš
Pavel
Rucký
Alois
Slovák
Jan
Škovránek
Miroslav
Škrobánek
Evžen
Štefka
Josef
Tomšík
Ladislav
Trlíček
Lumír
Vařeba

2009 Leoš Juránek