Třídy absolventů

1996-1997 PS2

Obor

Aplikace osobních počítačů

Třídní učitel

Mgr. Richard Štěpán

Petra
Belajevová
Alena
Dorotíková
Radka
Dvořáková
Monika
Hambálková
Martin
Hubeňák
David
Jalůvka
Martin
Klabazňa
David
Mikulenka
Pavel
Najvar
Hana
Němčanská
Dagmar
Pavlíková
Květoslav
Prorok
Jana
Ptáčková
Stanislav
Richter
Jan
Rybníček
Roman
Santarius
Jaroslav
Styblík
Daniel
Škrobák
Marek
Šťastný
Veronika
Tinková
Roman
Vavřík
Pavel
Veselý
Radim
Vykopal
Jaromír
Zrunek

2009 Leoš Juránek