Třídy absolventů

1962-1963 EN IV

Obor

Výroba, rozvod a užití elektrické energie

Třídní učitel

Ing. Drahomír Otáhalík

Pavel
Adamec
Zdenka
Carbolová
Oldřich
Gavlas
Eduard
Huser
Bohumil
Jan
Jiří
Jezerský
Pavel
Knopp
Petr
Kurečka
Miloslav
Malíček
Ladislav
Michenka
Václav
Michna
Miloslav
Mužík
Lumír
Ondrušák
Miroslav
Polášek
Stanislav
Romančok
Jan
Sikmund
Vladimír
Stiblo
Zdeňka
Šedá
Jana
Švagerová
Karel
Tošenovjan
Petr
Ulman
Otto
Urbaczka
Josef
Vařák
Jaroslav
Vašinka
Antonín
Vojtan
Milan
Vyvial
Jan
Zetocha

2009 Leoš Juránek