Třídy absolventů

1994-1995 A4A

Obor

Automatizační technika

Třídní učitel

Ing. Jana Tesařová

Jan
Bača
Radek
Bílský
Jiří
Cieslar
Jiří
Červenka
Martin
David
Radovan
Gřunděl
Michal
Holáň
Jana
Holušová
Emanuel
Hučka
Milada
Jašková
Tomáš
Konvička
Pavel
Krček
Martin
Kuna
Martin
Lipový
Elen
Lužová
Radek
Maciček
Petr
Macháček
Martina
Mikesková
Marek
Pernický
Ivo
Pfeiffer
Milan
Pohořelský
Tomáš
Richter
Soňa
Škucová
Jiří
Tichý
Jana
Vlčková
Aleš
Vojkůvka
Daniel
Voznica
Lenka
Wolná
Marek
Zima

2009 Leoš Juránek