Třídy absolventů

1993-1994 A5D

Obor

Automatizační technika

Třídní učitel

Mgr. Daniela Nešporová

Václav
Byrtus
Jaroslav
Lacina
Hana
Obrková
Vladislav
Ozar
Pavel
Rusek
Cyril
Skalík
Karel
Smeja
Jiří
Špaček
Martin
Tobola
Kamil
Vahala

2009 Leoš Juránek