Třídy absolventů

1993-1994 PS2

Obor

Aplikace osobních počítačů

Třídní učitel

Ing. Josef Nejedlík

Jaroslav
Boháč
Jáchym
Dvořák
Petr
Fojtášek
Robert
Gola
Jiří
Jan
Štefan
Kurdel
Radim
Macháček
Roman
Michna
Radek
Pavelka
Petr
Pomkla
Jiří
Procházka
Zbyněk
Raška
Tomáš
Romanovský
Robert
Rotas
Martin
Siman
Petr
Skřivánek
Martin
Sysala
Rostislav
Vahala
Vít
Zátopek
Marek
Závodný

2009 Leoš Juránek