Třídy absolventů

1992-1993 A4D

Obor

Automatizační technika

Třídní učitel

Ing. Petr Pavlík

Pavel
Bednář
Lumír
Blahuta
Miloš
David
Vilma
Havrlantová
František
Ivánek
Petr
Jančar
Zdeněk
Kobliha
Radek
Macík
Witold
Majewski
Otakar
Malý
Petr
Mikulášek
Jiří
Nejedlý
Květoslav
Pospíšil
Karolína
Stonawská
Dagmar
Varadyová
Tomáš
Volný

2009 Leoš Juránek