Třídy absolventů

1991-1992 A4A

Obor

Automatizační technika

Třídní učitel

Marie Lindovská

Věra
Babincová
Alena
Bordovská
Michal
Buček
Petr
Budínský
Jiří
Bulawa
Jaroslav
Činčala
Renáta
Golová
Martin
Gřundil
Jana
Hoffmannová
Libor
Chorcempa
Josef
Janyška
Silvie
Jemelíková
Michal
Kaszper
Radim
Kňcovčík
Zdeňka
Kubalcová
Michal
Kubica
Josef
Kučera
Miroslav
Kuchejda
Petr
Laskot
David
Loub
Jan
Míček
Dalibor
Mikuš
Radim
Mohyla
Petr
Němec
Jiří
Peroutík
Marián
Rybka
Vladimír
Stiborek
Roman
Storuš
Roman
Šebesta
Radek
Škorupa
Ladislav
Toman
Ladislav
Tomek
Broslav
Válek
Lenka
Vypásková
Renata
Zabloudilová

2009 Leoš Juránek