Třídy absolventů

1990-1991 E4A

Obor

Eletronická a sdělovací zařízení

Třídní učitel

Mgr. Pavel Mička

Přemysl
Aleš
Petr
Báborský
Jiří
Blahuta
Sylva
Gierová
Zbyněk
Glacner
Jan
Hunčár
Lenka
Chromková
Jana
Kafková
Karin
Kasperková
Zbyněk
Kocián
Irena
Kozlová
Marta
Krpcová
Pavlína
Kukolová
Jan
Kupec
René
Murla
Kamil
Otava
Leoš
Paluzga
Petr
Pravda
Denisa
Purmenská
Tomáš
Randýsek
Bronislav
Richter
Jan
Slezák
Patrik
Strnadel
Richard
Šíma
Lenka
Šišková
Libor
Šlachta
Marek
Špok
Šárka
Trnečková
Otto
Vilášek
Rostislav
Vilášek
Lubomír
Vitásek

2009 Leoš Juránek