Třídy absolventů

1961-1962 ES 5 d

Obor

Elektrické stroje a přístroje.

Třídní učitel

Ing. Cyril Dřízga

Kosta
Alexovský
Jiří
Hanák
Stanislav
Hašfica
Miloslav
Kopecký
Jaroslav
Korbáš
Jan
Kouba
Emerich
Kurka
Ladislav
Lanča
Milan
Navara
Ludvík
Pokluda
Jindřich
Poleňák
Jiří
Procházka
Ladislav
Teimer

2009 Leoš Juránek