Třídy absolventů

1990-1991 A4A

Obor

Automatizační technika

Třídní učitel

Ladislava Vojtková

Alena
Bačová
Lenka
Bajnarová
Tomáš
Bordovský
Iveta
Bučková
Roman
Cviček
Alexandra
Deutscherová
Lubomír
Dobiáš
Pavel
Dostál
Roman
Gorgoš
Radka
Holíková
Roman
Horák
Radek
Chrobok
Tomáš
Kašpárek
Jiří
Koziarek
Václav
Král
Josef
Martiňák
Zbyněk
Novák
Radana
Nováková
Martina
Obrková
Jitka
Polášková
Petr
Pustka
Michel
Rabadi
Břetislav
Richta
Monika
Schnuderkova
Richard
Šimeček
Miroslav
Štěpán
Dalibor
Toman
Jiří
Tragan
Petr
Vaněk
Martin
Večeřák
Karel
Vlček
Rostislav
Zeman
Markéta
Zemanová
Tomáš
Zvoník

2009 Leoš Juránek