Třídy absolventů

1988-1989 A4D

Obor

Automatizační technika

Třídní učitel

Ing. Vojtěch Stříž

Jaromír
Bajus
Kateřina
Blažková
Zdeňka
Bužgová
Jaroslav
Dian
Lubomír
Galeta
Bedřich
Huňka
Antonín
Jakšík
Stanislav
Jedlička
Miroslav
Kaim
Zdeněk
Kapoun
Richard
Klus
Jaromír
Kocurek
Marek
Kutáč
Josef
Langer
Jana
Macková
Jaroslav
Mertl
Ladislav
Mičan
Jaroslav
Orlík
Jiří
Raška
Danuše
Samsonová
Ladislav
Tyleček
Pavel
Valčík
Karel
Valica
Jaroslav
Vystrčil

2009 Leoš Juránek