Třídy absolventů

1988-1989 S4B

Obor

Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Třídní učitel

Ing. Drahomír Otáhalík

Richard
Bartusek
Martin
Březina
Zdeněk
Dorňák
Rostislav
Dubec
Sylva
Dubová
Kateřina
Filgasová
Jiří
Gurňák
Petr
Kafka
Jiří
Kocurek
Radek
Kořený
Jaromír
Kotala
David
Lipka
Tomáš
Lysík
Pavel
Mik
Pavel
Otáhalík
Marcel
Pavlík
Petr
Pop
Tomáš
Pop
Pavel
Sobotík
Zbyněk
Škola
Ludmila
Šrámková
Patrik
Štěpánek
Daniel
Trčka
Karel
Veselý

2009 Leoš Juránek