Třídy absolventů

1987-1988 A5D

Obor

Měříci a automatizační technika

Třídní učitel

Ing. František Kandrnal

Petr
Bielesz
Milan
Buček
Václav
Hanzelka
Ladislav
Honusek
Rostislav
Houška
Jiří
Kajzak
Jarmila
Kawuloková
Svatobor
Klement
Miroslav
Kohoutek
Jan
Křištof
Vladimír
Kubec
Bornislav
Lidus
Ivo
Macháček
Jaroslav
Merta
Leopold
Murcina
Pavel
Řeha
Pavel
Sýkora
Alois
Szotkowski
Milan
Szwanczar
Miroslav
Šamaj
Pavel
Tichavský

2009 Leoš Juránek