Třídy absolventů

1987-1988 A4B

Obor

Automatizační technika

Třídní učitel

Ing. Pavel Orlík

Marcela
Bednářová
Richard
Burkacki
Daniel
Čapek
Roman
Dybal
Kamila
Freissová
Monika
Grochalová
Sylva
Gurecká
Josefa
Hambálková
Jiří
Heralt
Zdeněk
Hrabiš
René
Hricík
Radka
Jončiová
Dna
Jurková
Tomáš
Káňa
Aleš
Kolář
Martin
Kotas
Josef
Kozel
Tomáš
Kutač
Stanislav
Lasota
Monika
Muroňová
René
Mynář
Martin
Polok
Petr
Rajda
Robert
Soška
Robert
Souhrada
Yvona
Šimková
Petr
Šrámek
Petr
Štefek
Dana
Tenglerová
Richard
Tkáč
Monika
Válíková
Ivan
Volný
Lenka
Vyskočilová

2009 Leoš Juránek