Třídy absolventů

1987-1988 A4A

Obor

Automatizační technika

Třídní učitel

RNDr. Karla Mlčáková

Tomáš
Budinský
Robert
Dostál
Zbyněk
Dostál
Věra
Fialková
Emanuel
Fiřt
Miroslav
Fišer
Libor
Graňák
Pavel
Hanzelka
Jan
Chrobák
Zdeněk
Káňa
Pavlína
Kašpárková
Miriam
Kavanová
Pavel
Kotala
Pavel
Křenek
Josef
Kubiczek
Robert
Kučera
Petr
Kufa
Jaromír
Kurečka
Miroslav
Lepík
Robert
Machů
Pavlína
Malíková
Pavel
Mikunda
Alena
Mužátková
Miroslav
Obrk
Dušan
Pácl
Pavlína
Spáčilová
Eva
Svobodová
Helena
Špunarová
Tomáš
Teichmann
Pavla
Váňová
Beno
Voznica
Šárka
Židková

2009 Leoš Juránek