Třídy absolventů

1986-1987 2P

Obor

Měříci a automatizační technika

Třídní učitel

Ing. Miroslav xxx

Zdeněk
Buček
Danuše
Cieslarová
Richard
Holexa
Zdeněk
Kalina
Anna
Koždoňová
Lubomír
Kuc
Miroslav
Macura
Radek
Mamula
Věra
Pastuchová
Oldřich
Rusnok
Jan
Turoň
Helena
Výmolová
Ivo
Židek

2009 Leoš Juránek