Třídy absolventů

1986-1987 4D

Obor

Měříci a automatizační technika

Třídní učitel

Ing. Věra Trubačová

Václav
Bača
Vít
Bačák
Blanka
Berková
Čestmír
Blažek
Zbyněk
Bürger
Iveta
Černá
Silvie
Čüboková
Ivana
Dedková
Sylva
Dostálová
Petr
Filip
Svatopluk
Fojtášek
Jolana
Foltýnová
Radovan
Guráš
Miroslav
Jaššo
Zdeňka
Kostrubová
Radomír
Kotzur
Leszek
Lipka
Lucie
Macháčová
Robert
Matula
Pavel
Nejedlík
Radovan
Paloch
Daniel
Pavel
Zdeněk
Pavelka
Radek
Petroš
Petra
Polášková
Marek
Sittek
Šárka
Skibová
René
Smolka
Julie
Šlachtovská
Tomáš
Táborský
Jakub
Tayerle
Eva
Vallová
Tomáš
Wolný

2009 Leoš Juránek