Třídy absolventů

1985-1986 4C

Obor

Měříci a automatizační technika

Třídní učitel

Maria Veselá

Petr
Babinec
Jana
Bártková
Dagmar
Bucholcová
Marcela
Černá
Radim
Dostálík
Martin
Ferenčik
Dušan
Havel
Vladimír
Hill
Tomáš
Horsinka
Irma
Hrušková
Miroslav
Huvar
Pavel
Chýlek
Janetla
Janderová
Kamil
Kocián
Vlastimil
Konečný
Tomáš
Kropáč
Lenka
Kubačáková
Roman
Marciňa
Jiří
Mizera
Marcel
Novobilský
René
Nytra
Jiří
Pivovar
Boris
Radko
Monika
Schíchorová
Tomáš
Sýkora
Petr
Šigut
Miloslav
Šlosar
Boris
Tomčík
Zbyněk
Vaverka
Naděžda
Velkudová
Lenka
Závodná
Jaroslav
Žilka

2009 Leoš Juránek