Třídy absolventů

1984-1985 V S

Obor

Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Třídní učitel

Ing. Vojtěch Stříž

Jan
Hausner
Vladmír
Helis
Leopold
Kott
Bohuslava
Křenková
Kamil
Kubáň
Jan
Kučera
Stanislav
Kutálek
Anna
Navrátilová
Radoš
Nenutil
Josef
Petřek
Jaroslav
Schovánek
Zdeněk
Tománek
Stanislav
Vjaclovský
Jaroslav
Zajíček

2009 Leoš Juránek