Třídy absolventů

1984-1985 4C

Obor

Měříci a automatizační technika

Třídní učitel

Ing. Pavel Orlík

Radomír
Adámek
Ivo
Balon
Tomáš
Balon
Vladimír
Bayer
Pavlína
Blanková
Petr
Bolek
Dušan
Bujnošek
Miroslav
Buroň
Jiří
Ducháček
Kamil
Eliáš
Miluše
Glosová
Ivona
Havlíčková
Petr
Chrascina
Leo
Janáček
Boris
Kaleta
Jaromír
Klečka
Milena
Kojdová
Blanka
Kusáková
Vratislav
Mácha
Vladimír
Maršík
Petr
Mikoláš
Pavel
Moravec
Lubomír
Pánek
Dagmar
Slupecká
Michaela
Spilaková
Jana
Šimečková
Pavel
Škandera
Luďek
Tkadlec
Miroslava
Tomková
Lukáš
Vašut
Lenka
Volková
František
Zálesák
Renáta
Zegzulková

2009 Leoš Juránek