Třídy absolventů

1983-1984 5M

Obor

Měříci a automatizační technika

Třídní učitel

Ing. Pavel Orlík

Jiří
Balhar
Jana
Bartoňová
Josef
Cielecký
Jan
Dias
Zdeněk
Huser
František
Krajánek
Edvard
Kubíček
Pavel
Sikora
Libor
Staněk

2009 Leoš Juránek