Třídy absolventů

1983-1984 4D

Obor

Měříci a automatizační technika

Třídní učitel

Ladislava Vojtková

Richard
Adámek
Pavlína
Adámková
Eva
Bednářová
Rostislav
Beseda
Radim
Bula
Blanka
Bunkopfová
Petr
Caibol
Radoslav
Duračka
Pavel
Gebauer
Radmila
Hanáková
Hana
Hanzelková
Milan
Hradský
Marcela
Husaříková
Jiří
Chodurek
Martin
Jahoda
Jaroslav
Kaňák
Zuzana
Kašubová
Ivana
Kmošťálková
Petr
König
Alexandr
Krajdl
Milan
Kupka
Věra
Lazúrová
Petr
Lysák
Dagmar
Milatová
Jindřich
Ondruš
Lenka
Opělová
Libor
Palko
Jiří
Ranstoj
Josef
Sedlák
Roman
Schneider
Jiřina
Sikorová
Šárka
Surmová
Pavlína
Svobodová
Pavel
Šorf
Petr
Tkáč
Jindřich
Votoček
Marian
Winkler

2009 Leoš Juránek