Třídy absolventů

1982-1983 4B

Obor

Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Třídní učitel

Mgr. Jana Maňásková

Naděžda
Adámková
Zdeněk
Bartoň
Lumír
Bartoš
Tomáš
Bátrla
Erik
Beneš
Miroslav
Donič
Petr
Foldyna
Milan
Gajdoš
Petr
Grim
Lumír
Knápek
Miroslava
Lacinová
Petr
Novobilský
Josef
Ovčáček
Čestmír
Pejger
Lenka
Pilchová
Luboš
Sedláček
Vladimír
Schubert
Zbyněk
Sommer
Pavel
Srněnský
Ivan
Staškiv
Jaromír
Svoboda
Stanislav
Sýkora
Radomír
Šimara
Dagmar
Šindlerová
Radomír
Štěpánek
Martin
Štirba
Zbyněk
Šturma
Zdeněk
Tománek
Roman
Vonzino
Ivana
Vršková
Zdeněk
Žák

2009 Leoš Juránek