Třídy absolventů

1981-1982 4B

Obor

Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Třídní učitel

Ing. Miloslav Malíček

Pavel
Bartoň
Helena
Bechná
Miroslav
Beňo
Miroslav
Cieslar
Pavel
Dětský
Tomáš
Dybal
Yveta
Fucimanová
Rostislav
Gajdoš
Radek
Hoďák
Zdeněk
Hub
Světlana
Hurbanová
Eva
Jalůvková
Anna
Jedináková
Vladimír
Juřica
Irena
Kopecká
Antonín
Krigler
Tomáš
Lanča
Tomáš
Macura
Zdenka
Martinátová
Ladislav
Motyka
Petr
Mucha
Jaroslav
Ondrašina
Věra
Ondřejková
Bronislava
Palaščáková
Jaromír
Pícha
Dalibor
Polonyi
Květoslava
Stašová
Petr
Škuta
Jan
Těšík
Ivana
Trčková
Hana
Urbančíková
Jan
Valášek
Bronislava
Žídková

2009 Leoš Juránek