Třídy absolventů

1981-1982 4A

Obor

Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Třídní učitel

Ing. Oldřich Přadka

Naděžda
Adamčíková
Milan
Černý
Lubomír
Červenka
Alena
Damková
Georgis
Fasulis
Ivan
Halfar
Vladimíra
Hubeňáková
Zdeněk
Jašek
Miroslav
Jurášek
Stanislav
Kocman
Eva
Kondělková
Pavel
Kovář
Vladimíra
Krasulová
Roman
Ludwig
Zdeněk
Machus
Miroslav
Malík
Dušan
Novotný
Ivo
Pavlík
Jiří
Podešva
Eva
Podracká
Jiří
Prokš
Milan
Raška
Jaroslav
Rzepka
Václav
Stefanov
Jana
Sukupová
Petr
Šebesta
Miloslav
Španihel
Svatobor
Urbanec
Soňa
Valová
Vít
Zahradník

2009 Leoš Juránek