Třídy absolventů

1960-1961 IV B

Obor

Elektrické stroje a přístroje.

Třídní učitel

Ing. Ladislav Myslík

Karel
Bačák
Jan
Dombrovski
Jiří
Gongol
Zdeněk
Hradský
Vladimír
Hrochovec
Arnošt
Kosniovský
Mojmír
Kubala
Oldřich
Kuchař
Pavel
Lipový
Jaroslav
Mikulík
Bohumír
Mojžíšek
Zdeněk
Morys
Jiří
Muroň
Karel
Mžíček
Pavel
Novák
Rudolf
Pasterniak
Ladislav
Pochtiol
Jaromír
Prokop
Petr
Šulák
Pet
Švach
Josef
Tomalčík
Zdeněk
Tvardek
Pavel
Václavek
Stanislav
Vepřek
Miroslav
Volný
Vilém
Willert

2009 Leoš Juránek