Třídy absolventů

1979-1980 5M

Obor

Měříci a automatizační technika

Třídní učitel

Ing. Miroslav xxx

Ladislav
Botur
Ladislav
Hýl
Jiřina
Juchelková
Bohumír
Klečka
Jiří
Klimčák
Jaroslav
Korecký
Alois
Kupec
Radomír
Liberda
Zdeněk
Nevlud
Jiří
Pátek
Leopold
Plaček
Jaroslav
Podrygala
Karel
Pospiech
Miroslav
Selinger
Josef
Štefela
Václav
Švábenský
František
Urban

2009 Leoš Juránek