Třídy absolventů

1979-1980 4D

Obor

Měříci a automatizační technika

Třídní učitel

Ing. František Kandrnal

Alena
Bělocká
Milan
Dostál
Ladislav
Foukal
Olga
Horkelová
Iva
Jašková
Eva
Jurková
Iva
Kmošťáková
Věslav
Koch
Simona
Kostelníková
Lumír
Kotala
Jan
Kubický
Jiří
Kudrna
Věra
Lacková
Miroslav
Luba
Renáta
Malyszová
Ladislav
Melichařík
Radim
Melichařík
Jan
Palacký
Jana
Plešková
Miroslav
Plinta
Alexandr
Pokorný
Miroslava
Randušková
Milada
Rašovská
Milan
Rohan
Šárka
Starostová
Jiří
Šebesta
Rudolf
Šebet
Ivana
Štefková
Miroslav
Tofel
Libor
Toman
Zbyněk
Tomík
Anna
Vyšlanová
Petr
Wágner
Jana
Zatloukalová

2009 Leoš Juránek